Ranking lokat bankowych maj 2015

Zabezpiecz swoich najbliższych – lokata dla dziecka

Z pewnością wielu ludzi oszczędza swoje pieniądze z różnych powodów. Jedni odkładają na urlop, inni na mieszkanie czy emeryturę. Łączącą cechą tych ludzi jest zabezpieczenie się na przyszłość, przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, które mogą nastąpić w przyszłości, a...

Czy warto oszczędzać dzięki lokatom bankowym?

Jak pokazuje nieprzerwany wzrost zainteresowania tematyką oszczędności i form oszczędzania, Polacy nagminnie poszukują „złotego środka” w zakresie zagwarantowania sobie bezpiecznej kwoty „na boku”. Od lat bowiem nie zmieniają się wysokie...

Jakie wyróżniamy rodzaje lokat bankowych?

Lokata to najpopularniejsza forma oszczędzania. Jest to produkt oferowany klientom przez banki oraz przez instytucje finansowe. Polega to na tym, że oddajemy do banku nasze środki pieniężne i otrzymujemy z tego tytułu zysk w postaci odsetek. Natomiast bank odnosi z...

Czym jest lokata terminowa?

Lokata terminowa jest umową między bankiem a klientem, na podstawie której klient lokuje w banku środki pieniężne. Zawierana jest na określony czas, po upływie którego bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami i na określone oprocentowanie.
Lokatę terminową oferują praktycznie wszystkie banki i jest najpopularniejszą oraz najczęściej wybieraną lokatą.

Oprocentowanie lokat terminowych podawane jest zawsze w skali roku i nie ma tu znaczenia na jaki okres je zakładamy. W przypadku lokat zakładanych na krótszy czas, zysk osiągnięty z nich zostanie pomniejszony adekwatnie do czasu trwania. Wszystkie lokaty opodatkowane są  zryczałtowaną stopą 19 proc. tzw. podatku Belki. Podatek ten odprowadzają banki.

Lokaty terminowe można sklasyfikować głównie ze względu na dwa czynniki:

  • Okres trwania: długo i krótkoterminowe
  • Oprocentowanie: stałe lub zmienne

Przy wyborze lokaty ze względu na jej czas trwania należy wziąć pod uwagę nasze potrzeby finansowe. W przypadku, gdy wiemy, że za niedługi czas mogą nam być potrzebne pieniądze, lepiej założyć lokatę krótkoterminową. Lokata ta zazwyczaj jest zakładana na okres do 12 miesięcy i na stały, określony procent. Najkrócej trwającymi lokatami krótkoterminowymi są lokata nocna i lokata jednodniowa.

Lokata nocna

Lokata nocna inaczej nazywana overnight to inwestycja w której odsetki naliczane są tylko w nocy, w dzień natomiast klient może dysponować zdeponowanymi środkami. Nie jest ona wysoko oprocentowana i ma sens głównie w sytuacji inwestowania dużych środków pieniężnych.

Lokaty jednodniowe

W lokacie jednodniowej odsetki naliczane są po 24 godzinach. Ta forma inwestowania cieszyła się ogromną popularnością w latach ubiegłych, ponieważ pozwalała uniknąć płacenia „podatku Belki”. Obecnie jednak chronią nas przed opodatkowaniem naszych oszczędności, co wpłynęlo na spadek popularności lokat jednodniowych.

Długoterminowe lokaty

Lokatę długoterminową warto założyć w wówczas, gdy wiemy, że pieniądze nie będą nam potrzebne przez dłuższy okres na przykład kilku miesięcy czy lat. Lokaty z dłuższym terminem mają zazwyczaj wyższe oprocentowane od krótkoterminowych. Wynika to z faktu, że bank może dłużej dysponować naszymi pieniędzmi. Nie gwarantuje nam to jednak wyższych zysków, ponieważ oprocentowanie zależy od inflacji, a ta od stóp procentowych.

Stałe i zmienne oprocentowanie lokat

Lokaty terminowe mogą mieć oprocentowanie stałe lub zmienne. Oprocentowanie ściśle zależy od czasu trwania lokaty. Przy wyborze oprocentowania stałego bank nie może go zmienić bez względu na zmiany w wysokości stóp procentowych i inflację w czasie trwania lokaty. Lokaty charakteryzujące się stałym oprocentowaniem są zwykle niżej oprocentowane, ale z góry pozwalają na określenie zysku. Lokaty o zmiennym oprocentowaniu zależą od stóp procentowych. Dochodowość ich ustalana jest co jakiś okres czasu, na przykład kwartalnie i odzwierciedla zmiany stóp procentowych. Oprocentowanie lokat o zmiennej stopie jest zwykle wyższe, gdyż nie gwarantuje określonego zysku.
Warto wspomnieć o możliwości odnawiania lokaty, czyli przedłużenie jej na taki sam okres.. W przypadku lokaty nieodnawialnej kwota zdeponowana przez klienta jest zwracana na jego rachunek wraz z odsetkami lub wypłacana gotówką. W przypadku lokat odnawialnych bank zamraża nasze pieniądze na kolejny okres. Wysokość oprocentowania w przypadku przedłużenia określa w regulaminie, ale jest ona zazwyczaj niższa niż w pierwszym okresie trwania.

Oczywiście w każdej chwili klient może zerwać lokatę i podjąć środki przed określonym terminem, tyle że wówczas bank albo nie wypłaci żadnych odsetek, albo wypłaci tylko ich część.